Pellet

Przede wszystkim ekologia

Pelet- to jedno z najbardziej wydajnych odnawialnych, ekologicznych paliw, tworzone z biomasy (w naszym przypadku są to trociny). Jest to w pełni ekologiczne paliwo. Podczas spalania nie wytwarzają płynów ani gazów wywołujących alergię.

Korzyści

Granulat z odpadów drzewnych jest konkurencyjny w stosunku do oleju opałowego, węgla i gazu pod względem ekonomicznym i emisyjnym gazów i pyłów do atmosfery. Jest to jedno z najtańszych paliw. Jego cena jest znacznie niższa od ceny oleju opałowego i gazu. Wykorzystanie granulatu do ogrzewania budynków użyteczności publicznej i w budownictwie jednorodzinnym jest bardzo korzystne, szczególnie tam gdzie obecnie stosuje się olej opałowy. Wartość opałowa peletu porównywalna jest z sezonowanym drewnem i zbliżona do średniej jakości węgla kamiennego.